Tietosuojaseloste

Wellness Keltanen Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 15.6.2020.

Rekisterinpitäjä
Wellness Keltanen Oy, y-2830653-8
Vuosaaren Jalkaterapia, Pursilahdenranta 2, 00980 Helsinki
veera.keltanen@vuosaarenjalkaterapia.fi, 044 5370670.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Veera Keltanen
Vuosaaren Jalkaterapia, Pursilahdenranta 2, 00980 Helsinki
veera.keltanen@vuosaarenjalkaterapia.fi, 044 5370670.

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri- ja markkinointirekisteri, jalkakuningatar.fi

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (mm. uutiskirjeen erikseen tilanneet)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • ostojen ja tilausten käsittely
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • sähköpostiviestintä asiakkaan suostumukseen perustuen
 • palveluistamme tiedottaminen ja markkinointi suotumukseen perustuen
 • palvelun kehittäminen

Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero (valinnainen)

Asiakastiedot:

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä sähköpostiliikenne
 • Asiakkaan ostamien kurssien / jäsenyyksien tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot, joita keräämme ovat aina asiakkaan itsensä meille luovuttamia. Emme kerää tietoja ulkopuoliselta taholta.
Tietoa kertyy kun asiakas tekee oston tai tilauksen, täyttää lomakkeen tai ottaa yhteyttä sähköpostitse. Tietoa kertyy myös asiakkaan omasta toiminnasta kurssilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin.
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Rekisterinpitäjän käytössä , paitsi jalkakuningatar.fi -sivuston käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Rekisterinpitäjän ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole jalkakuningatar.fi-sivuston tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole jalkakuningatar.fi -sivuston tai sen yhteistyökumppaninen teknisen totetuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Näissäkin tilanteissa pidämme huolen, että henkilötietojasi käsitellään EU- / ETA -alueen ulkopuolella jollakin alla mainitulla lainmukaisella perusteella.

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.
 • Henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietosisällön näyttäminen ja käyttäminen on suojattu salasanoin. Rekisterin tietosisältö sijaitsee salasanasuojatuilla palvelimilla joille yhteys on myös salattu. Rekisteriin ei liity manuaalista aineistoa.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä Rekisterinpitäjälle:

 • Tarkastusoikeus
  • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus
  • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto
  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Pyyntö käsitellään säädetyssä yhden kuukauden määräajassa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen
  • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen poistaminen

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.