Diabetes ja jalat – oireet, hoito ja ehkäisy

Diabeteksen vaikutukset jalkoihin jäävät usein oirekuvauksissa vähäisemmälle huomiolle, mutta ovat todella yleisiä. Jalkaoireet voivat tehdä diabeetikon elämästä vaivalloista – jopa kivuliasta. Jalkoihin liittyviin oireisiin pitäisikin aina suhtautua vakavasti ja parasta on, jos ongelmat voitaisiin ehkäistä.

Tässä artikkelissa käyn läpi, miksi diabetes aiheuttaa jalkaoireita, miten oireet ilmenevät sekä miten niitä voi hoitaa ja ehkäistä myös omatoimisesti.

Diabeteksen jalkaongelmien syyt ja oireet

Diabetes vaikuttaa todella monella tavalla hermoston, verenkierron ja nivelten toimintaan. Näiden toimintojen heiketessä oireet ilmenevät usein eri tavoin.

Neuropatia eli tuntohermojen vauriot ja sen aiheuttamat oireet

Diabetesta sairastavilla pitkäaikaisesti korkea verensokeri voi altistaa tuntohermojen vaurioille eli neuropatialle. Muutokset tuntohermoissa vaikuttavat sekä siihen, miten jaloilla pystyy tuntemaan jalan asennon, kosketuksen, paineen, lämpötilan vaihtelun kylmästä kuumaan tai suoranaisen kivun.

Tuntohermojen muutokset voivat siis aiheuttaa konkreettisesti seuraavia ongelmia:

 • paleltumavammat, koska jalka ei tunne kylmyyttä
 • puutuminen, pistely tai tunnottomuus
 • palovammat, koska jalka ei tunne kuumuutta
 • haavaumat, hiertymät ja muut ihorikot, koska jalka ei tunne kengässä pyörivää kiveä tai muuta vierasesinettä, joka hankaa ihon rikki
 • liian pieni kenkä aiheuttaa hiertymiä tai muutoksia jalan rakenteeseen, koska kengän puristusta ei tunne

Autonomisen hermoston vaurioiden aiheuttamat oireet

Diabetes vaurioittaa myös autonomista hermostoa. Tämä vaikuttaa niin, että verenkierto heikkenee eivätkä jalat enää hikoile normaalisti. Autonominen hermosto säätelee myös ääreisosien verenkiertoa ja siksi myös ääreisverenkierto usein heikkenee.

Käytännössä autonomisen hermoston vauriot näkyvät seuraavanlaisina oireina:

 • Iho kuivuu ja halkeilee erityisesti kantapäissä, koska hikoilemattomuus ei pidä jalkojen ihoa kosteana.
 • Halkeamat tulehtuvat helposti.
 • Kantapäihin ja varpaisiin tulleet haavat eivät tunnu parantuvan yhtä nopeasti kuin aiemmin.
 • Jalkoja palelee ja iho tuntuu kylmältä, koska ääreisverenkierto ei toimi normaalisti.

Verenkierron heikentyminen sekä sen aiheuttama hapenpuute eli iskemia

Diabetes heikentää usein verenkiertoa ja ylipäätään diabetesta sairastavilla on suuri riski alaraajavaltimoiden ahtaumille ja hiusverisuonten toiminnan heikentymiselle. Tämä aiheuttaa hapenpuutetta.

Hapenpuute ilmenee jaloissa seuraavasti:

 • Haavoja syntyy jalkoihin helpommin.
 • Haavojen ja hiertymien paraneminen kestää normaalia kauemmin.
 • Jalkojen iho kuivuu ja ohenee helpommin, mikä altistaa myös ihon rikkoutumiselle.

Lihashermojen vaurioituminen

Diabetes voi vaurioittaa myös lihashermoja, jolloin jalan lihasvoima heikentyy ja jalka asettuu helpommin virheasentoihin. Lihasvoiman heikentyminen voi näkyä myös ihan selkeinä muutoksina jalkaterässä.

Lihashermojen vaurioituminen voi ilmetä seuraavasti: 

 • Jalkakaaren laskeutuminen eli yllättäen ilmaantuva lättäjalkaisuus
 • Vasaravarpaat ja sen aiheuttamat kynsivauriot
 • Ihon paksuuntuminen ja kovettumien muodostuminen

Sidekudosmuutokset ja nivelten toiminnan häiriintyminen

Diabeteksessa veressä on liikaa sokeria, joka kertyy sidekudoksiin. Sidekudoksiin kertynyt sokeri jäykistää kudoksia ja siten heikentää nivelten liikkuvuutta.

Sidekudosmuutokset ilmenevät seuraavasti: 

 • Kävely voi muuttua katkonaisen näköiseksi
 • Varpaat eivät liiku yhtä helposti kuin aiemmin
 • Nilkka ei liiku yhtä helposti kuin aiemmin 
 • Tasapaino on heikompi sekä kävellessä että seistessä
 • Känsiä ja kovettumia syntyy helposti

Diabeetikon jalkaongelmien hoito ja ehkäisy

Oireiden ilmetessä diabeetikon on tärkeää tuoda ne esiin lääkärikäynnillä. Diabeetikon jalkaongelmista tehdäänkin usein riskiluokitus mittaskaalalla 0–3 ja riskiluokitus määrittää, millaista huomiota jalat tarvitsevat terveydenhuollossa. 

Oireita sekä niiden syntymistä voi ehkäistä kuitenkin myös omahoidolla. Alla tarkastellaan omahoidollisia menetelmiä. 

Jalkojen kunnon tarkka seuraaminen 

Jalkojen kunto tulee tarkistaa itse päivittäin. Jalkoja tarkastellessa tulee kiinnittää huomiota siihen, onko jaloissa hiertymiä tai mahdollisia ihorikkoja, onko syntynyt haavoja tai vaikuttavatko kynsien ympärykset ärsyyntyneiltä tai tulehtuneilta.

Jo syntyneiden haavojen hoito

Jos haavoja tai nirhaumia on päässyt syntymään, kannattaa tarkistaa, onko kenkään joutunut hankaumia aiheuttava vierasesine. 

Lisäksi itse haavojen hoitoon ja jalkahygieniaan tulee panostaa, jotta ehkäistään haavojen tulehtuminen. Haava tulee pitää suojattuna ja kosteutettuna, jotta sinne ei pääse likaa eikä iho pääse kuivumaan entisestään. On myös tärkeää antaa jalkojen levätä, mikäli haavat eivät ole vielä alkaneet parantua. Kova kuormitus voi pahentaa haavaumia. 

Diabeetikon jalkojen haavat voivat pahentua nopeastikin, joten infektion merkkejä tulee pitää silmällä. Merkkejä infektiosta ovat turvotus, kipu, eritys, kova punoitus ja kuumotus, paha haju ja mahdollinen kehon lämmön nousu.

Jalan virheasennon hoito harjoitteilla ja oikeanlaista kävelytekniikkaa opettelemalla

Jalan käyttäminen oikeaoppisesti sekä seistessä että kävellessä tukee nivelliikkuvuutta ja ehkäisee virheasentojen syntymistä.

Moni tervekin ihminen käyttää jalkojaan väärin ja saattaa potea silloin tällöin jalkakipua, mutta diabeetikon jaloille tämä voi olla erityisen vaarallista. Kun jalkoja käytetään väärin ja diabetes on heikentänyt nivelten ja lihasten toimintaa, syntyvät virheasennot ja jalkaterän muutokset todella nopeasti.

Diabetesta sairastavan onkin tärkeää oppia ymmärtämään jalan rakennetta ja toimintaa sekä opetella tekemään harjoitteita, joilla tuetaan jalan normaalia toimintaa. 

Myös joustavan askelluksen ja hyvän seisoma-asennon opettelu on tärkeää. Pelkästään oikean kävelytekniikan opettelulla voi olla merkittävä vaikutus elämän laatuun kivun poistuessa.

Diabeetikon terveet jalat -verkkokurssilla opetan ymmärtämään jalan toimintaa, tekemään diabeetikon jaloille hyväksi olevia harjoitteita sekä kävelemään kivuttomasti.

Jalkaterveyttä tukevat jalkineet

Vääränlaisten jalkineiden käyttö pahentaa diabeteksen aiheuttamia oireita ja nopeuttaa jalkaterän muutosten sekä asentovirheiden kehittymistä. Puristavat, hankaavat ja liian pienet kengät aiheuttavat todella nopeasti vaurioita diabeetikon jaloille. 

Tavalliset kengät eivät myöskään anna jalan toimia luontaisella tavalla. Paljasjalkakengät ovat usein hyvä valinta diabeetikon jaloille. Ne antavat jalan lihasten toimia luonnollisella tavalla. Tämä auttaa ehkäisemään jalan lihasten heikentymistä ja jalan ei-toivottujen muutosten syntymistä, kuten vasaravarpaita.

Mikäli jalkoihin on jo ilmaantunut tuntopuutoksia, jäykkä virheasento tai haava, tulee paljasjalkakenkien käyttöön suhtautua varauksella. Asiasta voi keskustella esimerkiksi yhdessä jalkaterapeutin kanssa.

On myös tärkeää valita kengän koko, malli ja kengässä käytettävä sukka juuri sinun jalkojasi ajatellen.

Diabeetikon terveet jalat -verkkokurssi auttaa kohti kivutonta elämää

Olen luonut jalkaterapeutin kokemuksen pohjalta verkkokurssin, joka sopii diabeetikoille jalkojen omahoitoon. 

Kurssin käytyäsi ymmärrät, millä kaikilla tavoin diabetes voi vaikuttaa jalkojesi terveyteen, miten jalka ylipäätään toimii, miten jalkoja voi hoitaa itse, kuinka käytät kehoasi ja jalkojasi oikein ja kivuttomasti sekä seistessä että kävellessä ja miten valitset kengät ja sukat, jotka tukevat jalkaterveyttäsi.

Jaa kirjoitus:

Ovatko jalkasi kipeät? Sattuuko käveleminen?

Liity sähköpostilistalleni, niin lähetän sinulle kerran kuukaudessa hyödyllistä tietoa, joka auttaa sinua voimaan paremmin sekä askeltamaan kevyemmin ja kivuttomammin.

Täyttämällä tietosi, saat myös heti sähköpostiisi kenkäreseptin, joka auttaa sinua löytämään juuri sinun jaloillesi sopivat kengät.